COUNSELLING FROM THE HEART

För dig som önskar möta dig själv på ett djupare plan och få enskild mindful vägledning (Counselling from the Heart) erbjuder jag privata sessioner.

Pris: 650 kr för 1,5-2 tim

I en privat session vägleder jag dig med  kärleksfull uppmärksamhet, total närvaro och acceptans för att du ska få möjlighet att nå din inre stillhet och din egen inre visdom.

Vad är Counselling from the Heart?

En samtalsform där man utgår från att alla svar finns inom dig själv. Med hjälp av coachens frågor och empatiska lyssnande utforskar du det som för tillfället är viktigt i ditt liv. Det är en väg till avspänning, närvaro och självacceptans och hjälper dig hitta hem till dig själv, till din kärna.

Kan handla om

* stresshantering – att uppnå inre lugn

* få klarhet i en speciell livssituation

* hitta nya vägar

* få en djupare förståelse och insikt om sig själv

Att någon fullt ut lyssnar på dig är läkande i sig. När någon verkligen lyssnar i närvaro med nyfikenhet och en icke-dömande attityd kan det hända att man upptäcker sådant man inte trodde att man visste.

Genom meditation och avslappning vägleds du till ett närvarande tillstånd där du kan gå in i dina känslor, frågeställningar och problem och möta dem ordlöst. Du får möjlighet att uppleva dem kroppsligt för att komma bakom tankarna och intellektet så du kan finna dina egna svar, resurser och förmågor.

Läs mer om ”Counselling From The Heart” på www.livinginunity.com

Dr. Rahasya Fritjof Kraft, MD, Spiritual Teacher, Counselor, Author” 

Comments are closed.