VAD ÄR MINDFULNESS ?

Mindfulness kan översättas som medveten närvaro eller uppmärksamhet i nuet. Det är en meditationsform som accepteras av samhället, som har vetenskapligt bevisad effekt och är lätt att lära.

Mindfulness:

* är ett tillstånd av icke-dömande medveten närvaro, ett sätt att leva.

* är en upplevelsebaserad metod med meditationer, lätt yoga och kroppsskanning.

* ger mer avslappnade, närvarande, kreativa och kärleksfulla människor.


Varför leva Mindfullt?

Många av oss har en längtan att leva vårt liv mer närvarande och glädjas åt det som är. I stället för att känna glädjen i livet så ältar vi ofta det som varit och oroar oss för framtiden. Vi faller in i gamla mönster. Vi känner oss kanske otillräckliga, stressade, jämför oss med andra och har svårt att känna kärlek till oss själva och vår omgivning.

Genom mindfulnessövningar som meditation, kroppsskanning och lätt yoga kan du nå djup närvaro och avslappning. Med Mindfulness tränar du på att bryta destruktiva beteendemönster. Du tränar på att ta ansvar för ditt liv på ett positivt och kreativt sätt. Din förmåga att möta förändringar ökar, du blir mer lyhörd för det som sker i din omgivning som gör att du kan agera mer medvetet och balanserat och känner större glädje i ditt liv.

Forskning visar mätbart att Mindfulness

* stödjer behandlingen av många sjukdomar t.ex vid psoriasis, fibromyalgi, utbrändhet, ångest och depression.

* stärker immunförsvaret

* sänker stressnivån och förbättrar sömnen

* förbättrar förmågan att hantera smärta

Modern hjärnforskning visar på att när man lär sig leva i medveten närvaro så används hjärnans resurser optimalt. Mindfulness är erkänt inom läkarvetenskapen och används bl.a. vid behandling av stressrelaterade sjukdomar, smärta och depressioner.

Läs mera om Mindfulness, forskningen inom Mindfulness och se filmintervjuer med Mindfulness grundare professor Jon Kabat-Zinn på www.mindfulnessgruppen.se

 

Comments are closed.